Ensiklopedi Islam

From Altilunium
Ensiklopedi islam.jpg

Penerbit

PT Ichtiar Baru Van Hoeve (Jakarta)

Editor

Nina M. Armando

Tahun

2005

ISBN

979-9226-40-6

Tersedia di

Perpustakaan Masjid Al Amin (hanya baca di tempat)