Bahasa Indonesia Arkaik

From Altilunium

kongsi

Perseroan, persekutuan dagang, perkumpulan, kantor tuan tanah.
Kita nanti akan mengisahkan bagaimana kongsi dagang Belanda melakukan hal ini di Nusantara.